แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566

(CEO Insurance Forum 2023)

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุม CRYSTAL ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก และในรูปแบบออนไลน์


ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมตามข้อตกลง เกี่ยวกับการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
(ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ